I co z tą szkołą?...

DROGI  RODZICU !!!

1. Co warto zrobić zapisując dziecko do pierwszej klasy:

 1. Nawiązać kontakt z dyrektorem szkoły podstawowej
 2. Korzystać z dni otwartych ,które są organizowane przez większość szkół.
 3. Odwiedzić z dzieckiem szkołę. obejrzeć miejsca z których uczeń będzie korzystał: sala szatnia, świetlica itp
 4. Zwrócić uwagę  na to czy dziecko oprócz predyspozycji intelektualnych jest gotowe na podjęcie nauki w szkole również pod względem predyspozycji  emocjonalnych, społecznych i fizycznych.
2.  Co powinieneś wiedzieć:
 1. 1 września 2014 rok  6 – latki obowiązkowo rozpoczną naukę w szkole.
 2. W latach szkolnych 2012/2013   i   2013/2014  rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 podejmują decyzję o ich nauce w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 3. Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia Twojego sześcioletniego dziecka do pierwszej klasy.
 4. Wszelkie niezbędne informacje uzyskasz od dyrektora szkoły.
 5. Szkoła powinna zapewnić Twojemu dziecku w klasach pierwszych kącik rekreacyjny (świetlicę z opieką nauczyciela) oraz miejsce na podręczniki.
 6. Jeżeli Twoje dziecko sześcioletnie nie będzie uczniem pierwszej klasy , organ prowadzący musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
3. Co  może  pomóc Ci w podjęciu decyzji:

 1. Diagnoza  przedszkolna – jest informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 2. Diagnozę  otrzymasz od nauczyciela przedszkola do końca kwietnia roku szkolnego  poprzedzającego rok szkolny , w którym dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej.
 3. Jeśli Twój pięciolatek :
 • potrafi powiedzieć coś o sobie
 • rozumie treść poleceń i wykonuje zadania
 • przestrzega reguł obowiązujących w przedszkolu
 • uczestniczy w zabawach i grach zespołowych,
 • zapamiętuje treści bajki lub  wiersza,
 • klasyfikuje i szereguje przedmioty,
 • stosuje pojęcia czasowe,
 • orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni,
 • samodzielnie ubiera się, zjada posiłki i korzysta z toalety,
 • radzi sobie z trudnościami,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • jest sprawny manualnie i ruchowo
 • interesuje się czytaniem i pisaniem  -  to ma edukacyjne predyspozycje do podjęcia nauki w klasie  I  szkoły podstawowej
4. Co może być jeszcze dla Ciebie ważne:
 1. W przypadku wątpliwości przy podjęciu decyzji o nauce dziecka 6 – letniego w pierwszej klasie możesz skorzystać z pomocy poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 2. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje przeniesienia ucznia  z klasy pierwszej do przedszkola,
 3. Jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza 3 km , obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,
 4. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach :                         www.men.gov.pl          – (wejście z naszej strony)

www.kuratorium.waw.pl

www.ore.edu.pl